BYTOVÝ DOM
POSCHODIE
IZBY
STAV
Dom Číslo
bytu
Počet
izieb
Poschodie Úžitková
plocha
Loggia/
terasa
Celková
výmera
Cena bytu
Holobyt
Cena bytu
Štandard
Stav
Bytový
dom A
A.00.01 2 prízemie 64 ㎡ 3,70 ㎡ 68.23 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.00.02 2 prízemie 60.61 ㎡ 3,70 ㎡ 64.31 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.00.03 3 prízemie 88 ㎡ 4,50 ㎡ 93 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.00.04 3 prízemie 90.53 ㎡ 4,50 ㎡ 95.03 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.01 3 1. nadzemné podlažie 94.08 ㎡ 4,50 ㎡ 98.58 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.02 2 1. nadzemné podlažie 58.26 ㎡ 4,50 ㎡ 62.76 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.03 2 1. nadzemné podlažie 65.03 ㎡ 3,70 ㎡ 68.73 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.04 1 1. nadzemné podlažie 36.84 ㎡ 3,70 ㎡ 40.54 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.05 2 1. nadzemné podlažie 61.96 ㎡ 3,70 ㎡ 65.66 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.06 3 1. nadzemné podlažie 88.92 ㎡ 4,50 ㎡ 93.42 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.07 3 1. nadzemné podlažie 90.51 ㎡ 4,50 ㎡ 95.01 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.08 2 1. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.09 2 1. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.10 1 1. nadzemné podlažie 41.52 ㎡ 12,25 ㎡ 53.77 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.01.11 2 1. nadzemné podlažie 63.19 ㎡ 25,65 ㎡ 88 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.01 3 2. nadzemné podlažie 94.08 ㎡ 4,50 ㎡ 98.58 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.02 2 2. nadzemné podlažie 58.26 ㎡ 4,50 ㎡ 62.76 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.03 2 2. nadzemné podlažie 65.03 ㎡ 3,70 ㎡ 68.73 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.04 1 2. nadzemné podlažie 36.84 ㎡ 3,70 ㎡ 40.54 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.05 2 2. nadzemné podlažie 61.96 ㎡ 3,70 ㎡ 65.66 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.06 3 2. nadzemné podlažie 88.92 ㎡ 4,50 ㎡ 93.42 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom A
A.02.07 3 2. nadzemné podlažie 90.51 ㎡ 4,50 ㎡ 95.01 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.08 2 2. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.09 2 2. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom A
A.02.10 1 2. nadzemné podlažie 41.52 ㎡ 3,70 ㎡ 45.22 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.02.11 2 2. nadzemné podlažie 63.19 ㎡ 4,50 ㎡ 67.69 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.01 3 3. nadzemné podlažie 94.08 ㎡ 4,50 ㎡ 98.58 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.02 2 3. nadzemné podlažie 58.26 ㎡ 4,50 ㎡ 62.76 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.03 2 3. nadzemné podlažie 65.03 ㎡ 3,70 ㎡ 68.73 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.04 1 3. nadzemné podlažie 36.84 ㎡ 3,70 ㎡ 40.54 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.05 2 3. nadzemné podlažie 61.96 ㎡ 3,70 ㎡ 65.66 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.06 3 3. nadzemné podlažie 88.92 ㎡ 4,50 ㎡ 93.42 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.07 3 3. nadzemné podlažie 90.51 ㎡ 4,50 ㎡ 95.01 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.08 2 3. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.09 2 3. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.10 1 3. nadzemné podlažie 41.52 ㎡ 3,70 ㎡ 45.22 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.03.11 2 3. nadzemné podlažie 63.19 ㎡ 4,50 ㎡ 67.69 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.01 3 4. nadzemné podlažie 94.08 ㎡ 4,50 ㎡ 98.58 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.02 2 4. nadzemné podlažie 58.26 ㎡ 4,50 ㎡ 62.76 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.03 2 4. nadzemné podlažie 65.03 ㎡ 3,70 ㎡ 68.73 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.04 1 4. nadzemné podlažie 36.84 ㎡ 3,70 ㎡ 40.54 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.05 2 4. nadzemné podlažie 61.96 ㎡ 3,70 ㎡ 65.66 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.06 3 4. nadzemné podlažie 88.92 ㎡ 4,50 ㎡ 93.42 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.07 3 4. nadzemné podlažie 90.51 ㎡ 4,50 ㎡ 95.01 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.08 2 4. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.09 2 4. nadzemné podlažie 61.48 ㎡ 3,70 ㎡ 65.18 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom A
A.04.10 1 4. nadzemné podlažie 41.52 ㎡ 3,70 ㎡ 45.22 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom A
A.04.11 2 4. nadzemné podlažie 63.19 ㎡ 4,50 ㎡ 67.69 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.00.01 3 prízemie 70.3 ㎡ 26,53 ㎡ 96.83 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.01.01 3 1. nadzemné podlažie 80.42 ㎡ 12,4 ㎡ 84.92 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom B
B.01.02 2 1. nadzemné podlažie 46.84 ㎡ 4,50 ㎡ 51.34 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.01.03 3 1. nadzemné podlažie 69.65 ㎡ 4,50 ㎡ 74.15 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.01.04 3 1. nadzemné podlažie 80.38 ㎡ 36,50 ㎡ 116.88 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.01.05 2 1. nadzemné podlažie 60.99 ㎡ 50,00 ㎡ 110.99 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.01.06 2 1. nadzemné podlažie 61.23 ㎡ 50,00 ㎡ 111.23 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.02.01 3 2. nadzemné podlažie 80.42 ㎡ 4,50 ㎡ 84.92 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.02.02 2 2. nadzemné podlažie 46.84 ㎡ 4,50 ㎡ 51.34 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom B
B.02.03 3 2. nadzemné podlažie 69.65 ㎡ 4,50 ㎡ 74.15 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.02.04 3 2. nadzemné podlažie 80.38 ㎡ 4,50 ㎡ 84.88 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.02.05 2 2. nadzemné podlažie 60.99 ㎡ 4,50 ㎡ 65.49 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom B
B.02.06 2 2. nadzemné podlažie 61.23 ㎡ 4,50 ㎡ 65.73 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.03.01 3 3. nadzemné podlažie 80.42 ㎡ 4,50 ㎡ 84.92 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom B
B.03.02 2 3. nadzemné podlažie 46.84 ㎡ 4,50 ㎡ 51.34 ㎡ -- --
R
--
Bytový
dom B
B.03.03 3 3. nadzemné podlažie 69.65 ㎡ 4,50 ㎡ 74.15 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.03.04 3 3. nadzemné podlažie 80.38 ㎡ 4,50 ㎡ 84.88 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.03.05 2 3. nadzemné podlažie 60.99 ㎡ 4,50 ㎡ 65.49 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.03.06 2 3. nadzemné podlažie 61.23 ㎡ 4,50 ㎡ 65.73 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.04.01 3 4. nadzemné podlažie 80.42 ㎡ 4,50 ㎡ 84.92 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.04.02 2 4. nadzemné podlažie 46.84 ㎡ 4,50 ㎡ 51.34 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.04.03 3 4. nadzemné podlažie 69.65 ㎡ 4,50 ㎡ 74.15 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.04.04 3 4. nadzemné podlažie 80.38 ㎡ 4,50 ㎡ 84.88 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.04.05 2 4. nadzemné podlažie 60.99 ㎡ 4,50 ㎡ 65.49 ㎡ -- --
P
--
Bytový
dom B
B.04.06 2 4. nadzemné podlažie 61.23 ㎡ 4,50 ㎡ 65.73 ㎡ -- --
P
--

ZAUJALI VÁS BYTY DUO?

Ozvite sa nám. Radi vám zodpovieme vaše otázky osobne, mailom alebo telefonicky

PREDAJCA

Miroslava Ozimaničová
T 0918 799 965
E miroslava.ozimanicova@hpartners.sk

PREDAJCA

Matúš Mathis
T 0903 514 462
E matus.mathis@hpartners.sk

DOHODNITE SI STRETNUTIE

NAVŠTÍVTE NÁS OSOBNE

Príďte sa o kvalitách vášho nového domova presvedčiť osobne. Sme tu pre vás.

Pondelok - Piatok: 09:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa: ZATVORENÉ

Osobné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť

Predajné miesto
Sabinovská 3, Prešov